Zysk operacyjny wyniósł 107,81 mln zł wobec 119,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 931,72 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 855,05 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale 2018 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017, grupa kapitałowa Stalprodukt S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 76 671 tys. zł, tj. o 9%. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto 111 108 tys. zł, co oznacza spadek o 5%. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego odnotowano spadek o 12 002 tys. zł, tj. 10%. Zysk netto w I kwartale 2018 roku wyniósł 104 862 tys. zł wobec 89 031 tys. zł w I kwartale 2017 roku. Należy podkreślić, że w pozycji zysk netto ujęto zysk z okazyjnego nabycia Go Steel Frydek Mistek a.s. w wysokości 19 748 tys. zł. Wszystkie raportowane segmenty odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży" - czytamy w raporcie.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 7,41 mln zł wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)