Zysk operacyjny wyniósł 14,6 mln zł wobec 7,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 695,59 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 600,35 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że wzrost przychodów o 15,86% w skali roku to głównie efekt wzrostu przychodów segmentu detalicznego.

"Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w I kwartale 2018 roku wyniosły 681 618 tys. zł i były wyższe o 15,46% od przychodów w I kwartale 2017 roku. Wzrost przychodów to przede wszystkim efekt większej ilości placówek handlowych otwartych w 2018 roku (w I kwartale 2018 roku otwarto 13 nowych sklepów: 9 sklepów własnych i 4 sklepy franczyzowe) oraz wzrostu sprzedaży w sklepach starych. Wynik netto segmentu detalicznego w I kwartale 2018 roku wyniósł 8 170 tys. zł, zaś w I kwartale 2017 roku segment zrealizował wynik netto w kwocie 1 016 tys. zł, co stanowi przyrost 704,13%" - czytamy w raporcie.

Zdarzenia jednorazowe, które w istotny sposób wpłynęły na wyniki segmentu w I kwartale 2018 i 2017 roku to otrzymanie dofinansowania z PFRON: w I kwartale 2018 roku segment detaliczny otrzymał dofinansowanie z PFRON, które dotyczyło ubiegłych okresów sprawozdawczych (roku 2012, 2013 i 2014) w kwocie 2 245 tys. zł, zaś w I kwartale 2017 roku 2 105 tys. zł (za 2013 i 2014 rok), podano także.

Emperia podała, że w I kwartale 2018 roku segment utrzymuje wysokie tempo rozwoju sieci detalicznej.

"Sieć detaliczną Stokrotka na koniec I kwartału 2018 roku tworzy łącznie 440 sklepów detalicznych, zaś na koniec I kwartału 2017 roku było 380 sklepów. W I kwartale 2018 roku otwarto łącznie 13 sklepów (w tym 4 sklepy franczyzowe), zaś 10 sklepów zostało zamkniętych. W I kwartale 2017 roku otwarto łącznie 11 sklepów (w tym 4 sklepy franczyzowe) zaś 4 sklepy zostały zamknięte" - czytamy także.

Segment nieruchomości osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 18 178 tys. zł, tj. o 3,62% wyższe r/r. Wynik netto segmentu w I kwartale 2018 roku wyniósł 6 539 tys. zł i jest o 13,80% wyższy w skali roku. Na wzrost wyniku istotnie wpłynął podatek odroczony, który Elpro Development S.A. rozpoczęła rozliczać w 2017 r (po zakończeniu rozliczania straty podatkowej z lat ubiegłych).

Spółka podała także w raporcie, że przychody ze sprzedaży segmentu informatyka w I kwartale 2018 roku wyniosły 11 931 tys. zł i były wyższe o 39,81% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"W I kwartale 2018 roku segment odnotował wynik netto w kwocie 483 tys. zł, zaś w I kwartale 2017 roku segment osiągnął stratę netto w kwocie 88 tys. zł. W I kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży segmentu do klientów zewnętrznych stanowiły 67,59% ogółu przychodów ze sprzedaży, zaś w I kwartale 2017 roku 63,46% ogółu przychodów ze sprzedaży. W I kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży usług segmentu do klientów zewnętrznych stanowiły 65,05% ogółu przychodów ze sprzedaży usług, a w I kwartale 2017 roku 66,37% ogółu przychodów ze sprzedaży usług" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 0,48 mln zł wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)