Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 15,25 mln zł tj. 0,84 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z podjętych uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2017, na podstawie której wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 15 246 438,48 zł. Przy założeniu, że do dnia dywidendy na rachunkach maklerskich zostanie zarejestrowanych 27 465 akcji serii C objętych w ramach programu managerskiego, liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 18 150 522, co oznacza dywidendę w wysokości 0,84 zł na jedną akcję.

Zwyczajne walne ustaliło dzień dywidendy na 23 maja oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 maja 2018 roku.

W ubiegłym roku akcjonariusze podjęli decyzję o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 15,04 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,83 zł na akcję.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)