Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 307,63 mln zł, co daje 3,10 zł na jedną akcję - z zatrzymanego zysku za 2016 r., podał bank.
"Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 307 627 055,40 z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 99 234 534 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. [...] Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 3,10 zł" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 30 maja 2018 r., dniem wypłaty dywidendy - 14 czerwca 2018 r., podano także.
W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje serii M, zgodnie z uchwałą ZWZ z 17 maja 2017 r.
W połowie marca br. BZ WBK otrzymał od KNF zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Jednocześnie - jak podkreślał wówczas bank - KNF nie zgłosiła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016.
BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.
(ISBnews)