Action wnioskuje o pokrycie straty za 2017 r. z kapitału zapasowegoWarszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Action wnioskuje o pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. w kwocie 52,08 mln zł z kapitału zapasowego. Przedmiotowy wniosek zostanie skierowany na posiedzenie rady nadzorczej, a w dalszej kolejności po uprzednim zaopiniowaniu przez radę zostanie poddany pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia, podała spółka.

"Jednocześnie, zarząd emitenta podkreśla, iż działalność spółki do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego była zyskowna. Ponadto wpływy z emisji akcji spółki w ofercie publicznej oraz prowadzona polityka dywidendowa pozwoliły na zgromadzenie wysokiego kapitału zapasowego. W aktualnej sytuacji spółki zasadnym jest, aby kapitał zapasowy przeznaczony został na pokrycie straty za rok obrotowy 2017. Zgodnie bowiem z §19 ust. 4 statutu spółki kapitał zapasowy tworzony jest w tym właśnie celu" - czytamy w komunikacie.

Action w restrukturyzacji odnotował 56,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 159,75 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 52,08 mln zł wobec 152,03 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)