Orzeczenie dotyczące aresztu jest natychmiast wykonalne, ale nie jest prawomocne, co oznacza, że strony mogą złożyć zażalenie.

Sąd na posiedzeniu niejawnym podzielił argumentację prokuratury, wnioskującej o przedłużenie aresztu, że zachodzi uzasadniona obawa matactwa, oraz to, że zarzucane podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest wysoką karą.

Prezydent Tarnobrzega został zatrzymany pod koniec lutego przez CBA w swoim gabinecie, chwilę po tym, jak miał przyjąć 20 tys. zł łapówki w zamian za pozytywną decyzję w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Prezydent Tarnobrzega - według agentów - miał otrzymać pieniądze w zamian za korzystne rozstrzygnięcie, co do planu zagospodarowania przestrzennego i zgody na budowę obiektów usługowo-handlowych w Tarnobrzegu.

Prokuratura postawiła mu zarzut, że pełniąc funkcję publiczną oraz w związku z procedowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjął od tarnobrzeskiego przedsiębiorcy korzyść majątkową w kwocie 20 tys. zł. Za takie przestępstwo grozi kara do ośmiu lat więzienia. Śledztwo własne CBA w sprawie korupcji w Tarnobrzegu zostało przekazane mazowieckiemu wydziałowi Prokuratury Krajowej, nadzorującej te działania CBA.

>>> Czytaj też: Czym przyciągają wyborców partie polityczne? [BADANIE CBOS]