- Grupa Getin Holding obserwuje duże wzrosty sprzedaży w Rosji i w Rumunii. Wyniki na Białorusi pogorszyła presja regulacyjna w I kwartale 2018 roku. Szybki rozwój biznesu w Rumunii może wymagać w 2018 roku niewielkiego dokapitalizowania - poinformował Piotr Kaczmarek, prezes Getin Holding.

- Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2018 roku wzrósł do 24,4 mln zł z 17,2 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie.

- Bank BGŻ BNP Paribas przejmie Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria w Gdańsku. Zgodę na przejęcie wyraziła jednogłośnie Komisja Nadzoru Finansowego - poinformowała KNF w komunikacie prasowym.

- ML System, spółka technologiczna, oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem, planuje z emisji do 1.281.868 nowych akcji serii C pozyskać ok. 35 mln zł netto. Cena maksymalna akcji w ofercie została ustalona na 29 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

- Marvipol Development chce sprzedać w 2018 r. minimum 840 lokali, a przekazać ok. 750. Zapowiadana sprzedaż 1.000 mieszkań to perspektywa 2019 r. - poinformował wiceprezes Mariusz Poławski. Spółka nie wyklucza kolejnych projektów z mieszkaniami na wynajem, a obszar ten może stać się nową nogą biznesową. W tym roku deweloper chce rozpocząć pierwsze projekty w Gdańsku.

- Prezes UOKiK wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Eurocash 100 proc. udziałów w spółce Domelius Limited, a także przejęcia kontroli nad jej spółkami zależnymi, czyli nad Mila Holding, Mila, Investpol 700 Mila oraz Koja-Mila - poinformował Eurocash w komunikacie.

- MCI.PrivateVentures FIZ z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. zawarł z PayPal Holdings umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji szwedzkiej spółki iZettle - podał MCI Capital w komunikacie. Szacowana kwota ze sprzedaży 2.276.420 akcji to około 44 mln USD.

- Spółka i2 Development prognozuje, że jej przychody w 2018 roku wyniosą 197 mln zł, a zysk netto 30 mln zł - podał deweloper w komunikacie. Grupa planuje przekazać w tym roku klientom 660 lokali.

- Zarząd i2 Development rekomenduje ZWZ wypłatę 1,12 zł dywidendy z zysku netto za 2017 r. - poinformował deweloper w komunikacie.

- Zarząd Wawelu rekomenduje, aby przeznaczyć na dywidendę za 2017 rok łącznie 30 mln zł, czyli 20 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- Konsorcjum Stali chce z zysku netto za 2017 rok wypłacić 2 zł dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki zwołane na 14 czerwca. Łącznie na wypłatę dla akcjonariuszy ma być przeznaczone 10,91 mln zł.

- Spółka technologiczna ML System, która rozpoczyna IPO, chce zebrać z nowej emisji akcji 35 mln zł netto i przeznaczyć m.in. na wdrożenie do produkcji szkła fotowoltaicznego z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Portfel zamówień spółki na ten rok wynosi 113,3 mln zł - poinformowali w piątek przedstawiciele ML System.

- Były minister finansów Paweł Szałamacha i były minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz poinformowali w piątek, że przekazali środki pochodzące z nagród za ich pracę w rządzie Beaty Szydło organizacjom społecznym.

- Atende jest zadowolone z wyników pierwszego kwartału, które okazały się lepsze od budżetowych założeń spółki - poinformował prezes Roman Szwed podczas piątkowej konferencji. Firma widzi odbicie w sektorze publicznym, jednak - jak stwierdził prezes - nie jest ono duże.

- Zarząd Mangata Holding rekomenduje, aby spółka wypłaciła z zysku za 2017 rok łącznie 30,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Jak wynika ze statutu spółki, jej kapitał zakładowy dzieli się na 6.676.854 akcje, co oznacza, że wartość dywidendy na akcję wynosi 4,6 zł.

- Katarzyna Iwuć złożyła w piątek rezygnację z funkcji prezesa Netii ze skutkiem natychmiastowym - podała spółka w komunikacie. Do czasowego pełnienia obowiązków prezesa został oddelegowany członek rady nadzorczej spółki, Wojciech Pytel.

- Walne zgromadzenie Erbudu zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie dywidendy łącznie 14,09 mln zł, co daje 1,1 zł na akcję - poinformowała spółka w uchwałach po walnym.

- Zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości spółki - poinformował Próchnik w komunikacie. Jednocześnie zarząd wnioskuje o wstrzymanie rozpoznania tego wniosku do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie wcześniejszego wniosku restrukturyzacyjnego.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================