PMPG Polskie Media miało 2,33 mln zł zysku netto, 2,78 mln zł zysku EBIT w I kw.


Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowały 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Dobre wyniki wypracowane w I kwartale potwierdzają skuteczność naszej strategii transformacji cyfrowej wydawnictwa w kierunku mediów internetowych. Z sukcesem rozwijamy treści i osiągamy coraz lepsze zasięgi, dzięki czemu z nawiązką niwelujemy spadki na rynku tradycyjnej prasy" - skomentował prezes Michał Maciej Lisiecki, cytowany w komunikacie.
W I kwartale grupa wypracowała 2,78 mln zł zysku operacyjnego i 2,45 mln zł zysku netto (ogółem). Oznacza to wzrost o odpowiednio 84% i 74%. Na wynik netto w głównej mierze wpływ miało odwrócenie odpisów aktualizujących w kwocie 796 tys. zł oraz obniżenie kosztu własnego sprzedaży o 426 tys. zł, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,44 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 11,89 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej PMPG Polskie Media w I kwartale 2018 r. wyniosły 11,44 mln zł. Niewielki spadek przychodów r/r związany jest m.in. z transferem działalności wydawniczej do Internetu, gdzie grupa odnotowuje bardzo dobre wyniki wzrostu ilości odsłon i użytkowników, ale uzyskiwane przychody w okresie przechodzenia są jeszcze relatywnie mniejsze niż wcześniej uzyskiwane z działalności tradycyjnej.Przenoszenie działalności do Internetu ma pozytywny wpływ na rentowność, gdyż jednocześnie znacznie obniżają się koszty wydawnicze" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,46 mln zł wobec 0,1 mln zł zysku rok wcześniej.
"W I kwartale 2018 r. liczba użytkowników serwisów grupy przekroczyła 4,5 mln i była o 61% wyższa niż rok wcześniej. Jeszcze wyższe wzrosty grupa osiągnęła w zakresie liczby odsłon, których średniomiesięczna liczba wyniosła prawie 32,8 mln i była trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy serwis - wprost.pl zanotował ponad 25 mln odsłon, co oznacza wzrost o 282% r/r" - czytamy również w materiale.
"Osiągnięte w I kwartale rezultaty operacyjne plasują PMPG na drugiej pozycji wśród wydawców tygodników opinii. Rozwój działalności internetowej pozwala dywersyfikować strumienie przychodów grupy, a w średnim i długim okresie powinien pozytywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe" - wskazał Lisiecki.
W ramach przyjętej strategii zwiększania międzynarodowego zaangażowania PMPG, w lutym odbył się PolskoAmerykański Szczyt Przywództwa w Miami na Florydzie (#PALS). Wydarzenie zgromadziło wiele osobistości ze świata polityki i biznesu i było szeroko relacjonowane w mediach oraz zostało objęte patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Dzięki organizowanym wydarzeniom PMPG poszerza źródła przychodów, jak również rozbudowuje nowe kompetencje i relacje biznesowe, których pozytywny wpływ będzie widoczny w wynikach kolejnych okresów, podkreślono także.
PMPG Polskie Media podały również aktualne zasięgi swoich mediów:
- 200 tys. czytelników drukowanych i cyfrowych wydań "Wprost" i "Do Rzeczy",
- 4,5 mln użytkowników serwisów internetowych Wprost.pl, DoRzeczy.pl, SuperHistoria.pl, Film.com.pl,
- 32,8 mln odsłon serwisów internetowych,
- 350 tys. fanów na Facebooku,
- 520 tys. obserwujących na Twitterze,
- 3 500 bezpośrednich uczestników wydarzeń organizowanych pod marką "Wprost" lub "Do Rzeczy".
PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".
(ISBnews)