Do 2016 roku tego zdania było jedynie ok. 40 proc. respondentów. Wraz ze zmianą tego wskaźnika spadł także odsetek Czechów, którzy byli przekonani, że to cudzoziemcy pozbawiają ich pracy. Pracownia STEM bada podejście Czechów do cudzoziemców od 2009 r. - podaje agencja CTK.

Wśród Czechów wciąż przeważa pogląd, że w kraju jest zbyt dużo zagranicznych obywateli – tak sądzi 63 proc. badanych. W roku 2015 tego zdania było rekordowe 80 proc. respondentów. Drugim dominującym poglądem było wówczas przekonanie, że zatrudnianie obcokrajowców pozbawia Czechów pracy. W 2015 roku sądziło tak 72 proc. ankietowanych; ale odsetek ten spadł do poziomu 49 procent i jest już trzecią, a nie drugą dominującą opinią. Wyprzedził ją pogląd 55 proc. badanych, którzy sądzą, że cudzoziemcy są jedynym możliwym rozwiązaniem problemu niedoboru pracowników.

"Z wieloletniej perspektywy wydaje się, że w kwestii spojrzenia na cudzoziemców na czeskim rynku pracy w opinii publicznej zaczynają przeważać inne poglądy niż w przeszłości. Swoją rolę odgrywa tu obecna sytuacja na czeskim rynku pracy z bardzo niską stopą bezrobocia oraz stan czeskiej gospodarki" – zauważa STEM w komentarzu do raportu.

Widać to także w stosunku do pracujących cudzoziemców. Według STEM istotne jest, że od 2015 roku znacznie, z 46 do 28 proc., spadł odsetek osób, według których cudzoziemcy zabierają Czechom pracę i zatrudnianie ich nie stanowi rozwiązania potrzeb rynku pracy.

STEM jest zdania, że w wynikach badania taka zmiana podejścia widoczna jest we wszystkich grupach, niezależnie od wykształcenia. "To pokazuje, że mamy do czynienia z ogólną przemianą, a nie charakterystyczną tylko dla jednej części społeczeństwa" – podkreśla STEM.

Badanie zostało przeprowadzone miedzy 19 a 29 kwietnia, a objęto nim 1046 respondentów w wieku powyżej 18 lat. CTK przypomina, że wówczas zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosiła 3,2 proc., a bez pracy było około 244 tys. osób. Z kolei gdy przeprowadzano badanie opinii w marcu 2016 roku, stopa bezrobocia wynosiła 6,1 proc., a pracy nie miało 443 tys. osób.

Według danych dotyczących 2016 roku w Czechach przebywało wówczas ok. 493,4 tys. cudzoziemców – najwięcej od 1993 roku. Wśród nich największy odsetek stanowili Ukraińcy, Słowacy i Wietnamczycy.

Cudzoziemcy najczęściej przyjeżdżają do Czech z powodów ekonomicznych – pisze CTK i wskazuje na wyliczenia szefa działu statystyki na rynku pracy w czeskim urzędzie statystycznym Dalibora Holy. Jako przykład podał on Ukraińców, którzy jego zdaniem w Czechach zarabiają średnio około 850 euro. Średnia płaca na Ukrainie to równowartość 200–240 euro.

>>> Czytaj też: KE: Przyszły rząd Włoch powinien zmniejszyć dług, bo potencjalnie zagraża to całej strefie euro