Akcjonariusze Polnordu zdecydują 22 VI o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca.

"Zysk netto za rok obrotowy 2017, ujawniony w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 16 136 484 zł postanawia się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie uchwały.

Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)