Trans Polonia miała 0,98 mln zł straty netto, 3,24 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,51 mln zł wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 3,24 mln zł wobec 4,69 mln zł rok wcześniej.

"Zysk brutto na sprzedaży w I kw. 2018 r. wyniósł 4,8 mln zł (-11,5%, co wynika głównie z wyższej amortyzacji nowych jednostek cysternowych oraz dodatkowych kosztów przygotowania do pracy ww. sprzętu), zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 3,2 mln zł (-30,9%, co zostało silnie obciążone kosztem prowadzonego procesu akwizycyjnego rzędu 1,4 mln zł), z kolei na stratę netto w wysokości blisko 1 mln zł dodatkowo wpłynęła mniej korzystna relacja różnic kursowych (przychody finansowe wyniosły 0,1 mln zł wobec 1,4 mln zł rok temu)" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,96 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 48,74 mln zł rok wcześniej.

Wzrosty osiągnięto w segmencie przewozów paliw (skorelowane z ogólnym wzrostem konsumpcji paliw w Polsce) i płynnej chemii, niższą sprzedaż odnotowano głównie w usługach przewozów asfaltów (z uwagi na trudniejsze warunki pogodowe) oraz przewozach ładunków spożywczych.

"I kwartał 2018 r. był dla działalności operacyjnej TPG okresem dobrym, ze stabilizacją pozycji rynkowej i tym samym osiągniętej sprzedaży, ale też szeregiem zdarzeń w większości o charakterze jednorazowym, które wpłynęły na nasze wyniki. Głównie mamy na myśli koszty związane z prowadzonym procesem przejęcia operatora intermodalnego z regionu Beneluksu. Z przyczyn niezależnych od nas, nie zostaliśmy wybrani jako ostateczny nabywca podmiotu, ale zdobyliśmy ogromne doświadczenie w prowadzeniu tak wieloaspektowego procesu, które z pewnością zaowocuje w przyszłości" - powiedział prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie.

"W minionym roku przeznaczyliśmy 17 mln zł na zakup nowych jednostek transportowych. W pierwszych miesiącach br. ponieśliśmy dodatkowe koszty w postaci przygotowania nowych jednostek do pracy. Efekty takich wydatków będą widoczne w tegorocznych rezultatach w postaci zwiększonej skali przychodów i zysków" - dodał.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 1,36 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)