22 proc. badanych przyznałoby taką pomoc wszystkim bankom potrzebującym wsparcia z budżetu państwa. 3 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

83 proc. respondentów uznało, że w czasie kryzysu instytucje państwowe powinny kupować przede wszystkim rodzime produkty.

Na pytanie Rzeczpospolitej, czy robiąc zakupy biorą pod uwagę jego polskie pochodzenie, twierdząco odpowiedziały jedynie resorty spraw zagranicznych i rozwoju. Pozostałe wskazywały, że prawo nie przewiduje preferencji dla produktów krajowych, a nawet ich zabrania.

Ponad połowa respondentów (57 proc.) uważa, że rząd powinien wspierać tylko te firmy, których zyski pozostają w kraju. 40 proc. uznało, że taka pomoc należy się wszystkim firmom.

Sondaż zrealizowano 8 lutego na próbie 500 dorosłych Polaków.

Więcej w Rzeczpospolitej.