Akcjonariusze PCM zdecydują 29VI o wypłacie warunkowej dywidendy 1 zł na akcję


Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Prime Car Management (PCM) zdecydują o warunkowej wypłacie kwoty 11,9 mln zł, czyli 1 zł na akcję, dywidendy za 2017 rok, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na dzień 29 czerwca. Spółka zmodyfikowała politykę dywidendową i zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności grupy kapitałowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłaty dywidendy z zysków osiągniętych w latach 2018-2020 w kwocie 1-2 zł na akcję, podano w odrębnym raporcie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie […] dokonuje podziału zysku netto spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 w wysokości 37 329 358,04 zł w taki sposób, że część zysku netto w wysokości 11 908 840 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, natomiast pozostała część zysku netto w wysokości 25 420 518,04 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.
Podział zysku nastąpi pod warunkiem, że wartość wskaźnika zadłużenia grupy kapitałowej (kapitały własne), zdefiniowanego jako zadłużenie grupy kapitałowej przez kapitały własne grupy, wyliczonego przez spółkę w oparciu o kwartalny raport finansowy PCM za III kwartał 2018 r., będzie niższa o co najmniej 0,2 od najniższej wartości analogicznego wskaźnika zadłużenia grupy kapitałowej przewidzianego w jakiejkolwiek funkcjonującej umowie o finansowanie zawartej przez spółkę.
"Wyliczenie wskaźnika nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (włącznie). Z zastrzeżeniem spełnienia warunku dywidendy: a) wypłata dywidendy w wysokości 11 908 840 zł oznacza, że na jedną akcję przypada 1 zł; b) dzień dywidendy ustala się na dzień: 29 września 2018 r.; c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 20 grudnia 2018 r." - podano również.
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)