Lux Med ogłosił przymusowy wykup 6,88% akcji Swissmed po 2,59 zł: szt.



Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Lux Med ogłosił zamiar nabycia 508 968 akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny(6,88% kapitału) w drodze przymusowego wykupu po cenie 2,59 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski mBanku.

"Lux Med w wyniku transakcji przeprowadzonych 29 marca 2018 r. przekroczyła 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny o kapitale zakładowym wynoszącym 7 394 395 zł i posiada bezpośrednio 6 885 427 akcji Swissmed uprawniających do wykonywania 93,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Swissmed. Pozostali akcjonariusze spółki posiadają łącznie 508 968 akcji spółki, stanowiących 6,88% kapitału zakładowego uprawniających do wykonywania 508 968 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w wezwaniu.

Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu to 4 czerwca 2018 r., dzień wykupu to 7 czerwca 2018 r., podano także.

Lux Med podpisał 30 marca br. umowę, na mocy której stał się właścicielem sieci placówek Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., dotychczas spółki zależnej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny to wiodąca sieć przychodni na Pomorzu. Placówki o łącznej powierzchni 1 900 m2 zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim. Firma zatrudnia blisko 300 pracowników, a do dyspozycji pacjentów jest około 50 gabinetów konsultacyjnych. Spółka koncentruje się na klientach abonamentowych oraz FFS. Obecna strategia nie wyklucza jednak poszerzenia działalności o kolejne obszary biznesowe, podano wówczas.

Grupa Lux Med działa na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

(ISBnews)