Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o blisko 3% r/r i wyniesie ok. 598, natomiast łączna liczba upadłości i restrukturyzacji ukształtuje się na poziomie ok. 1 000 podmiotów, co oznacza wzrost o około 9,8% r/r, prognozuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).
"Wzrost gospodarczy w 2018 roku wpływa na wyższą dynamikę rejestracji nowych firm – jednak liczba upadłości i poziom zatorów płatniczych utrzymuje się na poziomie podobnym do 2017 roku. Niestety wciąż ubezpieczenie obrotu gospodarczego i należności jest zbyt rzadko stosowaną formą zabezpieczenia firmy przed nierzetelnym kontrahentem" - czytamy w komunikacie.
Prognozy KUKE na 2018 rok :
• Liczba upadłości przedsiębiorstw: około 598 firm, czyli blisko 3% więcej niż w roku 2017. W 2017 roku na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 583 przedsiębiorstwa, natomiast w grudniu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 603.
• Liczba upadłości i restrukturyzacji na poziomie ok. 1 000 podmiotów, co oznacza wzrost o około 9,8% r/r, podano w materiale.
Tymczasem w okresie styczeń-luty 2018 działalność gospodarczą rozpoczęło 44 067 nowych firm zarejestrowanych w CEIDG w porównaniu do 40 874 w analogicznym okresie 2017 roku . W 2017 roku powstały też 9292 spółki prawa handlowego . Oznacza to wzrost o ok. 8% r/r i stanowi znacząca przewagę nad dynamiką upadłości przewidywaną w całym 2018 roku.
KUKE podkreśla jednak, że nawet dobra koniunktura i wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie chronią firm przed zatorami płatniczymi . Po trzecim kwartale 2017 roku aż 52% przedsiębiorstw notowało opóźnienie płatności o 60 dni w ostatnich 6 miesiącach - według cytowanych przez Korporację danych BIG Info Monitor. Utrata płynności finansowej z kolei to jeden z najczęstszych powodów upadłości firm.
KUKE zwraca też uwagę, że prawidłowe zarządzanie ryzykiem jest szczególnie ważne w działalności międzynarodowej. W 2017 roku polski eksport wyniósł 203,7 mld euro i wzrósł o 10% r/r. Znaczący udział w wypracowaniu tego wyniku miały firmy z sektora MŚP, podkreślono w materiale.
"Prowadzenie działalności wymaga wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem. Problemy wynikające z zatorów płatniczych, niewypłacalności kontrahentów czy niestabilna sytuacja gospodarcza na rynku zagranicznym mogą zagrozić istnieniu eksportującego przedsiębiorstwa. Właśnie po to, by umożliwić przedsiębiorstwom niwelowanie ryzyk i zwiększyć ich potencjał rozwoju – w tym na arenie międzynarodowej – dostępne są takie rozwiązania, jak ubezpieczenia transakcji handlowych i inwestycji, gwarancje czy faktoring. Dobre zaplanowanie zabezpieczeń to klucz do sukcesu i możliwość uniknięcia trudności w prowadzeniu działalności. W KUKE, na co dzień wspieramy przedsiębiorców zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych – nie tylko dostarczając odpowiednie instrumenty zabezpieczające, ale także będąc stałym doradcą naszych klientów. Wraz z rosnącą wiedzą o dostępnych zabezpieczeniach i dzięki wykorzystaniu ich przez przedsiębiorców – wpływ upadłości firm na płynność finansową ubezpieczonych podmiotów może zostać znacznie ograniczony, z korzyścią dla całej gospodarki" - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie.
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowe dla umacniania polskiej gospodarki. Należy pamiętać, że takie podmioty mogą być skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku. Potrzebne jest tylko odpowiednie dobranie narzędzi zabezpieczających i wspierających biznes, podsumowała Korporacja.
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.
(ISBnews)