Zdaniem ekspertów kancelarii, wskaźnik zgłoszeń produktów niebezpiecznych w UE był w roku 2008 wyższy o 15 proc. od średniej z poprzedniego roku, a w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł o ok. 118 proc.

W 2008 roku Polska zajmowała 10 pozycję na liście zgłoszeń do KE (rok wcześniej była na ósmym miejscu). Najwięcej produktów niebezpiecznych pochodzi z Chin. W 2008 roku stanowiły one ok. 48 proc. wszystkich zgłoszeń, choć odsetek ten jest nieznacznie niższy niż w poprzednim roku. W opinii ekspertów Lovells, spadek ten może być pierwszą oznaką, że chińscy producenci podnoszą standardy bezpieczeństwa.

W Polsce organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru produktów niebezpiecznych jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 2008 roku do UOKiK zgłoszone zostały 24 produkty niebezpieczne, co oznacza wzrost w porównaniu do 2007 roku o 20 proc. (w 2007 roku - 20 zgłoszeń, w 2006 - 30, w 2005 - 13). Najwięcej produktów niebezpiecznych należało do kategorii: odzież, zabawki dla dzieci, urządzenia elektryczne (lampy) i kosmetyki.

W całej Unii Europejskiej najczęściej zgłaszanymi produktami niebezpiecznymi są zabawki dla dzieci. Na kolejnych miejscach znajdują się: urządzenia elektryczne, samochody, odzież, artykuły do pielęgnacji dzieci, kosmetyki, akcesoria kuchenne, sprzęt hobbystyczny i sportowy, zapalniczki i sprzęt AGD.

Liczba niebezpiecznych produktów konsumenckich zgłoszonych w Europie była też w roku 2008 o ponad połowę wyższa niż w Stanach Zjednoczonych.

Zdaniem szefowej Praktyki Farmaceutycznej i Odpowiedzialności za Produkt Lovells Ewy Rutkowskiej, światowi producenci postrzegają Europę jako środowisko o znacznie wyższych wymaganiach regulacyjnych niż Stany Zjednoczone. "Producenci, często w wyniku niemiłych doświadczeń, stają się coraz bardziej świadomi potencjalnych kosztów związanych z nieprzestrzeganiem nowych przepisów. Proces ten będzie postępował" - poinformowała.

Międzynarodowa kancelaria prawna Lovells doradza światowym producentom dóbr konsumenckich z wielu sektorów m.in. w sprawach wycofywania produktów z rynku. (PAP)

luo/ je/ jbr/