Dzięki funduszom Unii Europejskiej PKB Polski w ujęciu nominalnym może być w tym roku nawet o 2 proc. wyższy – wynika z prognozy przygotowanej przez firmę badawczą Prevision dla resortu rozwoju. W kolejnych latach ich wpływ będzie coraz bardziej odczuwalny. Najwyższy w 2016 roku, kiedy różnica między scenariuszem bez pomocy unijnej a sytuacją, kiedy Polska inwestuje unijne euro, przekracza 7 procent.

Przy obecnych prognozach wzrostu PKB fundusze strukturalne podniosą go średnio o 0,3 – 0,5 pkt proc. wobec scenariusza, w którym Polska nie korzysta z pomocy Brukseli.

Więcej w Rzeczpospolitej.