FO Dębica

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydują o przeznaczaniu 100% zysku netto na dywidendę w latach 2018-2020 oraz o skupie akcji, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 września br. na żądanie akcjonariusza Altus TFI. >>>>    

Rada nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica powołała zarząd z Leszkiem Szafranem jako prezesem na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 15 czerwca 2018 r., podała spółka. >>>> 

TXM

Akcjonariusze TXM zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 10 lipca. >>>> 

Redan oraz 21 Concordia - dwaj najwięksi akcjonariusze TXM - zadeklarowały udział w emisji akcji spółki, która ma być przeprowadzona celem przyspieszenia realizacji planu naprawczego, podał TXM. Redan deklaruje objęcie akcji o wartości 5-7 mln zł przy założeniu objęcia przez Concordia 21 akcji o wartości co najmniej 20 mln zł. >>>> 

Agora 

Foodio Concepts, spółka z grupy Helios należącej do Agory, otworzy sieć lokali gastronomicznych Papa Diego, specjalizujących się w daniach kuchni meksykańskiej, podała Agora. Pierwszy lokal powstanie latem br. >>>> 

Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

ZPC Otmuchów

Większościowy akcjonariusz Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów), Xarus Holdings Limited, zamierza wziąć udział we wtórnej ofercie publicznej akcji, podała spółka. >>>> 

ASM Group 

Po przejęciu niemieckiej Grupy Vertikom, ASM Group jest zainteresowane kolejnymi akwizycjami za granicą, przede wszystkim w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, poinformował ISBnews prezes Adam Stańczak. W tym celu podejmowane są już dalsze czynności, dodał. >>>>  

EC Będzin  

Elektrociepłownia Będzin SA zakłada, że w lipcu otrzyma projekt umowy od inwestora zainteresowanego spółką zależną Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., a w przypadku porozumienia - do połowy października inwestor uzyska zgody korporacyjne, poinformowali ISBnews przedstawiciele grupy. >>>>  

Elektrociepłownia Będzin S.A. chce dalej rozwijać się jako grupa finansowo-produkcyjna i może zaangażować się w 2-3 małe projekty kogeneracyjne w tym i przyszłym roku, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. >>>>  

Elektrociepłownia Będzin S.A. planuje przeznaczać do 50% zysku netto na dywidendę od 2019 r., a jej ostateczna wysokość w kolejnych latach będzie zależała od procesu sprzedaży Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o., poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. >>>>  

JSW, PKP Cargo

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i PKP Cargo podpisały list intencyjny na rzecz wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego, podała JSW. >>>> 

Arctic Paper

Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali o przeznaczeniu 13,86 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>>  

Triggo

Triggo planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie IV kw. 2018 - I kw. 2019 r., poinformował prezes Rafał Budweil. >>>> 

OT Logistics

STK, spółka z grupy kapitałowej OT Logistics, podpisała umowę dotyczącą współpracy z Koleją Kaliningradzką, będącą filią Kolei Rosyjskich (RŻD OAO), poinformował OT Logistics. Dzięki temu porozumieniu grupa będzie mogła prowadzić przewozy kolejowe pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim, rozszerzając tym samym zakres usług, które może świadczyć swoim klientom w ramach przewozów z oraz do Polski. >>>>  

PIT ASI 

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna (PIT ASI) oczekuje, że zadebiutuje na rynku NewConnect w III lub w IV kw. br., poinformował wiceprezes Dariusz Bugajski. Spółka rozpoczyna 18 czerwca zapisy na akcje - planuje wyemitować 2 mln walorów serii C o wartości 2 mln zł. >>>> 

QubicGames

QubicGames zawarł z firmą Dark-1 DOO umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Odium To the Core" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. >>>> 

Budimex

Budimex ocenia, że utrzymanie rentowności operacyjnej na poziomie ubiegłorocznych 9,2% jest niemożliwe w latach 2018-2019, ale chciałby osiągać w tym czasie rentowności lepsze niż rynek, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Budimex nie chce znacząco powiększać portfela zamówień i rozważa, czy przedłuży ważność swoich ofert w przetargach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na odcinki autostrady A1 i drogi ekspresowej S61, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Budimex szacuje, że jego tegoroczne inwestycje sprzętowe wyniosą ponad 100 mln zł, a wydatki na grunty pod inwestycje deweloperskie - ok. 200 mln zł, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Inpro

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 10,01 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Rada nadzorcza Inpro powołała zarząd z Piotrem Stefaniakiem jako prezesem na pięcioletnią kadencję, podała spółka. >>>> 

Selena FM 

Akcjonariusze Seleny FM zdecydowali o przeznaczeniu 6,85 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

ZUE

Przetarg Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na przebudowę torowiska wraz z przebudową układu drogowego w Krakowie, w którym oferta ZUE i KZN Rail została uznana za najkorzystniejsza, został unieważniony, poinformowała spółka. >>>> 

Alior Bank

Alior Bank, Raisin, solarisBank i Mastercard stworzą opartą na modelu Open API paneuropejską platformę, dzięki której klienci będą mogli w pełni korzystać z zalet nowych przepisów dotyczących otwartej bankowości, poinformował Alior Bank. Produkt będzie dostępny dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, z naciskiem na rynek niemiecki w pierwszej fazie projektu. >>>>  

Ultimate Games

Ultimate Games zadebiutuje na rynku NewConnect w piątek, 15 czerwca, podała giełda. >>>> 

Getin Noble Bank

EuroRating obniżył rating kredytowy nadany Getin Noble Bankowi do poziomu B z B+, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna. >>>> 

J.W. Construction Holding

- Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r., wynoszącego 26,94 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Konsorcjum Stali

Walne zgromadzenie Konsorcjum Stali przeznaczyło 10,91 mln zł z zyslu za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez spółkę, podało Konsorcjum Stali. >>>>