Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o 2 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Konsorcjum Stali przeznaczyło 10,91 mln zł z zyslu za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez spółkę, podało Konsorcjum Stali.

"Równocześnie emitent informuje, że: 1) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 5 456 861 akcji, 2) dzień dywidendy został ustalony na 22 czerwca 2018 r., 3) termin wypłaty dywidendy został ustalony na 2 lipca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Konsorcjum Stali odnotowało 41,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,72 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 42,4 mln zł wobec 43,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)