Trwająca 22 dni grudniowa ofensywa izraelskiej armii spowodowała w zamieszkanej przez 1,4 miliona osób Strefie Gazy poważne zniszczenia.

UNWRA (Agencja NZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) ujawniła swój "plan ożywienia Gazy" na spotkaniu w Jordanii. Wzywa on do odbudowy strefy i daje wskazówki dotyczące sposobów zapewnienia jej mieszkańcom żywności, schronienia, opieki zdrowotnej i edukacji.

Komisarz generalna organizacji Karen Koning AbuZayd oświadczyła, że połowę tej sumy przyrzekły kraje-ofiarodawcy m.in. USA.