"Pole manewru uległo zawężeniu, dlatego obecnie potrzebujemy albo przerwać obniżanie stóp procentowych całkowicie lub redukować je w najmniejszym stopniu jak to możliwe, o 25 punktów bazowych" - powiedział Wojtyna w wywiadzie dla Bloobmerga.

"Nawet radykalne rozwiązania muszą być wzięte pod uwagę. Jest możliwe, że pewnego rodzaju wzrost stopy procentowej będzie konieczny do przedyskutowania" - dodał.

Wojtyna zaznaczył, że na kolejnym posiedzeniu RPP będą dyskutowane wszystkie czynniki, które wpłynęły ostatnio na złotego. Dodał, że podjęta może zostać także kwestia zastosowania interwencji.

"Musimy rozważyć różne możliwe drogi, za pomocą których możemy zredukować ryzyko wyższej inflacji, ponieważ zredukowanie inflacji do poziomu celu inflacyjnego jest naszym konstytucyjnym obowiązkiem" - powiedział.

"Wciąż nie ma powodu do podejmowania pochopnych i nerwowych akcji, ponieważ wahania złotego mogą być uważane za naturalne" - dodał.