Jest to drugi etap prac budowy odcinka wschodnio-północnego na Targówku.

Zakres prac obejmuje budowę stacji C20, a także tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej oraz wejść, wind i klatek schodowych. Oprócz tego, przebudowane zostaną sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego.

Decyzja wojewody obejmuje również rozbiórkę obiektu, znajdującego się na terenie budowy stacji.

Sipiera powiedział dziennikarzom w czasie konferencji, że jest to druga z siedmiu decyzji w sprawie budowy II linii metra. "To jest decyzja dotycząca zamierzenia budowlanego W1, polegająca na budowie komory demontażowej przy stacji C18 przy ul. Władysława Łokietka na południu od ul. Gilarskiego, budowie tuneli i przebudowie sieci i uzbrojenia terenu. Dalsze (decyzje) są bardziej szczegółowe" - powiedział.

Pytany o to, kiedy zostaną wydane kolejne decyzje, odpowiedział: "Bezzwłocznie".

Wojewoda podkreślił także, że współpraca z miastem w zakresie budowy II linii metra "jest dobra i tak absolutnie powinna wyglądać w większości innych inwestycji". "Dlatego chciałem ten mit braku współpracy pomiędzy miastem a wojewodą obalić" - podkreślił.

Inwestorem budowy II linii metra jest m.st. Warszawa. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wojewoda sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu budowy z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Oprócz tego, kontroluje zgodność z wymaganiami ochrony środowiska.(PAP)

autor: Paweł Dembowski