PwC: Polskie metropolie wydają ponad 2,5 mld zł rocznie na ochronę środowiska


Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Polskie metropolie przeznaczają ponad 2,5 mld zł rocznie na działania związane z ochroną środowiska, jednak zwiększanie budżetów nie rozwiąże problemu złej jakości powietrza, wynika z raportu firmy doradczej PwC "Walka o lepsze powietrze. Polskie metropolie w obliczu zagrożeń ekologicznych i uciążliwości ruchu drogowego".
"Stan środowiska naturalnego to tylko jeden z wielkich problemów w rozwoju polskich metropolii. Ze względu na złożoność problemu, nie da się go rozwiązać bez rzeczywistej, długofalowej współpracy w ramach całych obszarów metropolitalnych, współpracy z rządem i wszystkimi interesariuszami, strategicznego planowania i sięgania po innowacje społeczne oraz narzędzia inteligentnego rozwoju miast" – powiedział główny doradca ekonomiczny PwC Witold Orłowski, cytowany w komunikacie.
Eksperci PwC podkreślają, że jednym z elementów poprawy stanu środowiska w polskich metropoliach, obok inwestycji w proekologiczny transport i odpowiednią infrastrukturę, powinna być edukacja mieszkańców w zakresie działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.
Ponadto wskazują, że w Polsce nie funkcjonują zachęty do zakupu samochodów spełniających nowoczesne normy.
"Sprostanie ekologicznym wyzwaniom wymaga długofalowej współpracy ze wszystkimi interesariuszami, w tym przede wszystkim z mieszkańcami. Samorządom przypada szczególna rola budowania dialogu, atmosfery zaufania i gotowości na kompromis, co pozwoli na podejmowanie odważnych, czasem nawet niepopularnych działań" – powiedział dyrektor w zespole sektora publicznego i infrastruktury w PwC Dionizy Smoleń, cytowany w komunikacie.
Według indeksu transportu przyjaznego środowisku, opracowanego przez PwC dla potrzeb cyklicznych raportów o rozwoju polskich metropolii, osiąga on najwyższą wartość w Warszawie (33% powyżej średniej, dzięki najlepszemu wynikowi w zakresie transportu publicznego, obok Białegostoku w zakresie infrastruktury rowerowej i obok Gdańska w zakresie transportu ekologicznego).
"Wynik zdecydowanie powyżej średniej osiągnął również Rzeszów, a także Wrocław, Kraków i Łódź. Najniższą wartość indeks odnotował w Katowicach (23% poniżej średniej). Obraz ten zmienia się trochę przy spojrzeniu na cały obszar metropolitalny. Poprawie ulega ocena sytuacji w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, trójmiejskiej, poznańskiej, łódzkiej i bydgoskiej. Pogarsza się natomiast wyraźnie ocena sytuacji w metropolii rzeszowskiej, a w mniejszym stopniu w krakowskiej, lubelskiej i białostockiej" - czytamy w raporcie.
Z raportu wynika również, że wiele miast coraz więcej środków przeznacza na inwestycje w transport alternatywny. W Warszawie funkcjonuje jeden z największych systemów wypożyczalni rowerów miejskich w Europie. Z kolei w Białymstoku powstał pierwszy system miejskich rowerów wykraczający poza granice metropolii.
PwC co 4 lata przygotowuje specjalny raport na ten temat rozwoju polskich metropolii.
(ISBnews)