"Najważniejszym celem polityki gospodarczej musi być podtrzymanie wzrostu gospodarczego. Uważamy, że konieczna jest polityka aktywna i szybkie działania, nie tylko w odniesieniu do sektora bankowego, ale przede wszystkim do realnej gospodarki, czyli przedsiębiorstw" - powiedziała podczas czwartkowej debaty w Sejmie wiceszefowa PiS Aleksandra Natalli-Świat.

PiS w swoim pakiecie antykryzysowym proponuje m.in. większe zaangażowanie środków publicznych w gospodarkę, finansowanie inwestycji i zwiększenie dopuszczalnego limitu deficytu o ok. 7 mld zł.

"W tej sytuacji, gdy maleją inwestycje prywatne i spada eksport, inwestycje finansowane ze środków publicznych mogą napędzać gospodarkę" - oceniła.

Wiceszefowa PiS krytycznie oceniła priorytety rządu - ograniczenie wydatków i deficytu oraz jak najszybsze wejście do strefy euro. "Obawiamy się, że konsekwencją takiej polityki będzie dalsze spowolnienie gospodarcze, dalszy spadek dochodów budżetu państwa i kolejne oszczędności" - powiedziała.

"Dążenie do jak najszybszego wejścia do strefy euro utrudni działania na rzecz podtrzymania wzrostu gospodarczego" - dodała.

W jej opinii, decyzja rządu jest podyktowana wyłącznie względami politycznymi, "jednak mogą one bardzo drogo kosztować polskiego podatnika"

"Zamiast ratować gospodarkę, chcemy przyjmować euro. Tylko co będą wymieniać osoby, które stracą pracę, gdy zwolni wzrost gospodarczy - zasiłek dla bezrobotnych?" - pytała w Sejmie.

Jej zdaniem, konieczne jest również rzeczywiste i zdecydowane przyspieszenie wydatkowania środków unijnych oraz wspomaganie przedsiębiorstw, które mają kłopoty z utrzymaniem zatrudnienia. PiS proponuje tutaj m.in. uruchomienie środków z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, zanim firmy upadną.

Natalli-Świat powiedziała, że należy również dokapitalizować banki w Polsce, których właścicielem jest Skarb Państwa i wpłynąć tym na zwiększenie akcji kredytowej.