"W dalszym ciągu cel to pozycja numer pięć pomimo trudnego roku" - poinformował dziennikarzy prezes BPH Józef Wancer. Dodał, że miniony rok był rokiem inwestycji w rozwój na przyszłość. W 2008 r. poziom inwestycji związany z projektami rozwojowymi i zamknięciem podziału banku sięgnął 100 mln zł podczas gdy koszty tych projektów ukształtowały się na poziomie 97 mln zł.

W ubiegłym roku powstało 49 nowych oddziałów oraz 125 placówek partnerskich. "W 2009 roku dynamika rozwoju nie będzie duża. W tym roku będziemy raczej ulepszać nowe systemy natomiast nie będzie rozwoju sieci. Na dzień dzisiejszy jesteśmy raczej usatysfakcjonowani siecią" - dodał Wancer. Zarząd zapowiedział również optymalizację kosztów, przy czym prezes zwrócił uwagę, że główna część kosztów to koszty związane z wynagrodzeniami pracowników. "Koszty będą obniżane profesjonalnie" - poinformował prezes.

Bank BPH miał na koniec 2008 r. rekordowy wzrost depozytów, których wartość sięgnęła 10,3 mld zł (wzrost o 83% r/r), natomiast wartość portfela kredytowego wzrosła do 8,9 mld zł (o 44% r/r). Wzrost depozytów banku był prawie dwa razy szybszy od dynamiki kredytów, do przyniosło znaczącą poprawę płynności banku. Wskaźnik kredytów do depozytów spadł do 86,55 r/r na koniec grudnia 2008 r.

"W przeszłości zawsze byliśmy bardziej dynamiczni niż rynek" - dodał Wancer. Wynik odsetkowy banku ukształtował się na poziomie 471 mln zł (czyli o 18% wyższym licząc rok do roku), natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 8,5% r/r do poziomu 366 mln zł (przy uwzględnieniu wyniku pochodzącego z TFI). Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 113,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 178,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 121,32 mln zł zysku netto wobec 131,33 mln zł zysku rok wcześniej.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni bo dużo zainwestowaliśmy w bardzo trudnym czasie" - podsumował Wancer. Integracja Banku BPH i GE Money Banku ma nastąpić w III kw. 2009 r., a nowy plan połączenia i strategia dla połączonego banku ma być przygotowana i udostępniona KNF w drugim kwartale tego roku.