Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 532 mln zł do 740 mln zł.

Zysk osiągnięty w IV kwartale jest o 14,5 proc. mniejszy niż w III kwartale 2008 roku.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.109 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.154 mln zł.

Wynik z prowizji w czwartym kwartale 2008 roku wyniósł 553 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 538 mln zł.

Pekao SA ze względu na sytuację makroekonomiczną zdecydował o powstrzymaniu się od oceny prognozy wyników banku na lata 2008-2010 - poinformował też bank w piątkowym komunikacie.

"Biorąc po uwagę dużą zmienność scenariusza makroekonomicznego, wynikającą z globalnego kryzysu finansowego, zarząd Banku Pekao SA zdecydował o powstrzymaniu się w chwili obecnej od oceny prognozy wyników banku na lata 2008-2010" - napisano w komunikacie.

"Po ustabilizowaniu się sytuacji makroekonomicznej założenia Planu Strategicznego Banku zostaną poddane ponownej ocenie" - dodano.

W sierpniu 2008 roku bank planował, że na koniec 2010 roku jego ROE będzie powyżej 25 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 40 proc.

Zgodnie z ówczesnym planem średnia roczna stopa wzrostu przychodów w latach 2007-2010 wynieść miała około 10 proc. Współczynnik kosztów ryzyka kredytowego miał wynieść na koniec 2010 roku ok. 0,5 proc. Średnią roczną stopę wzrostu w latach 2007- 2010 RWA (Aktywa Ważone Ryzykiem) ustalono wtedy na ok. 9 proc.