"Zarząd TVN SA informuje, iż postanowił zarekomendować propozycję wypłaty dywidendy za 2008 rok w wysokości 0,57 zł za 1 akcję tj. o 16,3% większej w porównaniu do dywidendy za 2007 rok wypłaconej w wysokości 0,49 zł na 1 akcję" - głosi komunikat spółki.

W opublikowanym w piątek raporcie za IV kw. ub.r. spółka zadeklarowała, że jej "intencją jest dystrybuowanie od 30% do 50% naszego rocznego zysku netto w ramach wypłaty rocznej dywidendy, co będzie uzależnione od dostępnych środków pieniężnych, spełnienia limitów dystrybucji zagregowanego zysku netto przewidzianego w umowie obligacji Senior Notes oraz wymaganych, naszymi umowami kredytowymi i obligacji, wskaźników zadłużenia".

TVN miał po audycie 363,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 243,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1897,31 mln zł wobec 1554,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 405,30 mln zł zysku netto wobec 201,65 mln zł zysku rok wcześniej. (ISB)

tom