Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.


Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o przeznaczyć całości zysku netto za ub.r. w kwocie 5,11 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Zwyczajne walne zgromadzenie T-Bull postanawia przeznaczyć całość zysku netto w kwocie 5 107 536,36 zł, osiągniętego w roku obrotowym 2017, na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w uchwale.
T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od października 2016 r.
(ISBnews)