Dla porównania w przypadku Bronisława Wildsteina te wskaźniki wynoszą 19 i 30 proc., dla Jana Dworaka 29 i 35 proc. Roberta Kwiatkowskiego źle ocenia 31 proc. badanych, a 24 proc. daje mu ocenę pozytywną.

Z sondażu wynika ponadto, że wraz z kolejnym wyborem prezesa TVP maleją nadzieje Polaków na pozytywne zmiany w tej instytucji. Zarówno w przypadku Urbańskiego, jak i obecnego prezsa Piotra Farfała liczy na to jedynie co dziesiąty badany.