Jak poinformowała w przesłanym w środę PAP komunikacie rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Iwona Sinkiewicz-Potaczała, chodzi o konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dotyczący "Wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych".

Potencjalni beneficjenci mogli się starać o dofinansowanie projektów polegających na budowie lub modernizacji infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej - ze źródeł odnawialnych. Mogła to być zarówno energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, jak i uzyskiwana z biogazu czy biomasy. Uprawnionymi do składania wniosków były samorządy lub podmioty działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje kultury, podmioty lecznicze.

Wpłynęło 51 wniosków, z których 20 pozytywnie przeszło ocenę formalną i merytoryczną; uzyskały także wymaganą liczbę punktów. Komisja konkursowa rekomendowana je zarządowi województwa do dofinansowania.

"Większość wniosków, które otrzymają dotacje w ramach tego konkursu, jest związana z pozyskaniem energii słonecznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych, zarówno w formie mikroinstalacji, jak i budowy całych farm fotowoltaicznych" – wyjaśniała, cytowana w komunikacie, Sinkiewicz-Potaczała.

Pieniądze trafią m.in. do Elektrowni Słonecznej Tuczępy Sp. z o.o. na budowę przez przedsiębiorstwo farmy fotowoltaicznej w Dobrowie, w gminie Tuczępy. Całkowita wartość inwestycji to ponad 4,4 mln zł (dofinansowanie z RPO to ponad 1,7 mln zł). Elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 1 MW wybuduje także właściciel Zakładu Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych "HEKO". Wytworzona tu energia ma być wykorzystywana na potrzeby zakładu. Całe przedsięwzięcie ma kosztować ma 4,6 mln zł (dotacja ponad 1,8 mln zł).

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich zainstaluje panele fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła (dotacja – niemal 2,5 mln zł, wartość całego projektu – ok. 5,4 mln zł), a także do koneckiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej również na montaż paneli fotowoltaicznych (projekt o wartości 3,4 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO – 1,3 mln zł).

Wsparcie inwestycji – po 1,1 mln zł – otrzymają także samorządy: powiat staszowski na budowę instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej zarządzanych przez powiat staszowski oraz gminę Połaniec, a gmin Złota – na podobne przedsięwzięcia, realizowane na terenie gmin Działoszyce, Michałów i Złota.

Suma dotacji dla 20 projektów wyniosła 37,9 mln zł.

To już drugi rozstrzygnięty przez zarząd województwa konkurs dotyczący odnawialnych źródeł energii.

Wcześniej na tzw. projekty parasolowe (dotacje dla mieszkańców na założenie instalacji solarnej czy fotowoltaicznej na prywatnych domach), przeznaczono ponad 60 mln zł. W środę zarząd województwa zdecydował, że dodatkowe wsparcie z tego działania – 18 mln zł – będzie przeznaczone na projekty dziewięciu gmin, których wnioski wcześniej znalazły się na liście rezerwowej konkursu. Chodzi o gminy: Sitkówka-Nowiny, Starachowice, Krasocin, Łagów, Busko-Zdrój, Pierzchnica, Gnojno, Bieliny i Działoszyce. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer