GPW w ramach aktualizacji strategii do 2022 roku przedstawiła 14 inicjatyw strategicznych, które koncentrują się na rozwoju technologicznym oraz wdrażaniu rozwiązań, które zdywersyfikują przychody grupy. Giełda ma być też wsparciem w finansowaniu budowy infrastruktury w Polsce.

Intencją zarządu GPW jest, by docelowo w 2022 roku przychody z nowych inicjatyw strategicznych stanowiły około 31 proc. całości przychodów grupy.

"Grupa GPW chce się rozwijać w nowych obszarach, w różnych segmentach działalności. Pozytywnie oceniam te plany dywersyfikacji przychodów. Struktura wyników zagranicznych operatorów giełdowych jest budowana przez różne dywizje biznesowe i udział equity wcale nie przeważa, tak jak jest w przypadku warszawskiej giełdy. Dywersyfikacja działalności zdecyduje o sukcesie spółki w perspektywie kilku lat" - powiedział PAP Biznes Maciej Bobrowski, analityk DM BDM.

"Brakowało mi jednak w prezentacji GPW pomysłu, jak sobie poradzić z trudną sytuacją na rynku akcji, niską płynnością. Brakuje mi przede wszystkim jakiegoś wsparcia ze strony właściciela, czyli Skarbu Państwa. Rynek czeka na to co się stanie z OFE i kiedy zostanie wdrożone PPK. To byłby jakiś przełom i prawdziwy impuls dla inwestorów" - dodał.

Analityk wskazał, że na rynku kapitałowym jest jeszcze KDPW i - jego zdaniem - powstaje pytanie, dlaczego go nie konsolidować z GPW.

"Zagraniczni operatorzy mają w ramach swoich grup tego typu podmioty. Tu znowu pytanie o brak woli takiego połączenia ze strony Skarbu Państwa" - powiedział Bobrowski.

Aktualizacja strategii GPW do 2022 r. skupia się wokół czterech obszarów rozwoju grupy kapitałowej GPW, które obejmują rozwój podstawowego biznesu, rozwój przez dywersyfikację i wejście w nowe obszary biznesowe, tworzenie nowych rozwiązań technologicznych, a także utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidendowej.

Wśród 14 inicjatyw spółka wymienia m.in. utworzenie spółki GPW Ventures, która zainwestuje w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka jako inwestor pasywny; rozwój instrumentów pochodnych i rynku Bondspot; utworzenie platformy GPW Private Market, łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym; stworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia; udostępnienie platformy aukcyjnej dla usług infrastrukturalnych związanych z rynkami energii elektrycznej i gazu.

Intencją zarządu GPW jest, by inicjatywy służyły umacnianiu pozycji międzynarodowej GPW. Giełda postawi też na budowę nowych platform umożliwiających spotkanie kupujących i sprzedających na warszawskim parkiecie.

Rada nadzorcza GPW w połowie czerwca zatwierdziła aktualizację strategii GPW do roku 2022. Zgodnie z tą aktualizacją cele finansowe spółki do 2020 roku pozostają bez zmian. Zakładały one średnioroczny wzrost przychodów o 7 proc., podwojenie wyniku EBITDA w 2020 r. wobec 2013 r., utrzymanie wskaźnika cost income <0,5, a także utrzymanie wskaźnika wypłaty dywidendy >60 proc.

Zaktualizowana strategia rozwoju grupy kapitałowej GPW opiera się na rozwoju dotychczasowych linii biznesowych oraz budowie nowych segmentów, przy zachowaniu rentowności oraz dyscypliny w zarządzaniu ryzykiem.(PAP Biznes)