"Polska jest w trakcie największej w historii rozbudowy systemu przesyłowego gazu, a tłocznia w Odolanowie jest jednym z kluczowych elementów tego procesu" – powiedział cytowany w komunikacie spółki Gaz-System jej wiceprezes Artur Zawartko.

Nowa tłocznia zlokalizowana jest na terenie węzła przesyłowego Odolanów i stanowi element Korytarza Gazowego Północ – Południe. Budowa trwała blisko 5 lat, a wartość inwestycji wyniosła około 23 mln zł. To 15. taki obiekt w polskim systemie przesyłowym.

Wybudowanie Tłoczni Odolanów umożliwia ciągły odbiór gazu z Niemiec (przez punkt wejścia w Lasowie koło Zgorzelca) i kierowanie jego nadwyżek do Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach. Wpływa także korzystnie na elastyczność pracy węzła, w tym m.in. na możliwość współpracy tłoczni ze wszystkimi gazociągami wchodzącymi i wychodzącymi z węzła. " Teraz możemy samodzielnie sprężać i przesyłać nadwyżki gazu do podziemnego magazynu, podnosząc tym samym bezpieczeństwo energetyczne kraju" – powiedział wiceprezes Zawartko.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zauważa, że inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne mają kluczowe znaczenie dla stabilności państwa i regionu. " Jest to fundament stabilności i niezależności państwa, dlatego ważne jest inwestowanie w kluczowe projekty poprawiające i rozwijające infrastrukturę energetyczną" - stwierdził.

Decyzja o budowie Tłoczni Gazu Odolanów zapadła w 2012 r. Stanowi ona element Korytarza Północ – Południe, który docelowo połączyć ma terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG Adria na wyspie Krk w Chorwacji. Korytarz ten to jedna z priorytetowych inicjatyw w Europie Środkowo–Wschodniej opisanych w Europejskim Pakiecie Infrastrukturalnym (EIP), a jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz integracja rynku gazowego w Europie. Ponadto Komisja Europejska nadała budowanej w Odolanowie tłoczni status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”), co oznacza jego szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie.

Nowa tłocznia to nie jedyna inwestycje w Odolanowie. Obecnie trwa tam budowa gazociągu DN1000 relacji Lwówek-Odolanów, który będzie stanowił końcowy element magistrali łączącej terminal LNG w Świnoujściu z podziemnymi zbiornikami gazu w Wierzchowicach i Mogilnie. Jego łączna długość wyniesie 168 km, a trasa przebiegnie przez teren 19 gmin. W sierpniu zakończy się budowa II etapu, czyli odcinka o długości 54 km łączącego węzły Krobia i Odolanów. Natomiast przewidywany termin zakończenia prac budowlanych całości inwestycji to I kwartał 2019 r.

W dalszej perspektywie, na potrzeby projektu Baltic Pipe, planowana jest rozbudowa tłoczni w Odolanowie. Obecnie jest ona w fazie projektowania.

autor: Ewa Wesołowska