Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o przeznaczeniu 107,4 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, wynika z treści podjętych uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:
a) łączna kwota dywidendy wynosi 107 413 994,64 zł i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy powiększonego o kwotę 6 504 679,42 zł przeniesioną z kapitału zapasowego i przeznaczoną na wypłatę dywidendy
b) w podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,24 zł
c) dzień dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2018 r.
d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 r." - czytamy w uchwale.
W ubiegłym roku akcjonariusze LC Corp zdecydowali o przeznaczenia 31,32 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,07 zł na akcję.
LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)