Akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na zwiększenie kapitału rezerwowego, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

"Walne zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2017, który wynosi 675 026,40 zł, w następujący sposób: cały zysk netto za rok 2017, tj. kwotę 675 026,40 zł przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego spółki" – czytamy w uchwale.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)