Od 1 lipca na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą one mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych w aptekach i ze świadczeń rehabilitacji leczniczej zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Świadczenia rehabilitacji leczniczej udzielane w ramach umowy z NFZ będą nielimitowane.

Przepisy przewidują gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni: lekkiego, umiarkowanego i znacznego. Regulacja o szczególnych rozwiązaniach jest przeznaczona dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Przepisy stanowią, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest dla tych, którzy ukończyli 16 lat.

"Widzimy problem i chcemy go pilnie uregulować, bardzo prawdopodobne, że nastąpi to jeszcze w lipcu. Chcemy objąć rozwiązaniami wszystkie niepełnosprawne dzieci" – powiedział PAP Latos.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności została uchwalona w odpowiedzi na protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich dorosłych podopiecznych w Sejmie. Protest trwał od 18 kwietnia do 27 maja. Protestujący uważają, że zrealizowano jeden ich postulat - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy. Wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ich nie satysfakcjonowało, domagali się wsparcia w formie pieniężnej – 500 zł - wprowadzanego etapami. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl