- PGNiG podpisał dwudziestoletnią umowę na dostawy gazu skroplonego z amerykańską firmą Venture Global LNG, Inc. - poinformowała we wtorek polska spółka. Jednocześnie PGNiG i firma Port Arthur LNG z USA, spółka zależna Sempra LNG & Midstream, podpisały porozumienie ws. warunków dostaw LNG z terminalu Port Arthur.

- Umowy o dostawach LNG z USA podpisane przez PGNiG to dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i początek nowej fazy rozwoju spółki - powiedział w Waszyngtonie prezes PGNiG Piotr Woźniak.

- Bank Pekao zmienia ofertę dla klientów zamożnych, którzy mają łącznie ponad 30 proc. depozytów detalicznych banku i chce zwiększyć udział w tym rynku do co najmniej 11-12 proc. W drugiej połowie roku klientom tym zaoferuje usługę doradztwa inwestycyjnego - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

- Pekao ocenia, że podwyższenie buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym nie zmieni możliwości dywidendowych banku i będzie on w stanie przeznaczyć na dywidendę 100 proc. zysku netto za 2018 r. - poinformował Michał Krupiński, prezes Pekao.

- PKO BP utworzył rezerwy w wysokości 63 mln zł, które obciążą wyniki drugiego kwartału 2018 roku - podał bank w komunikacie. Rezerwy są związane z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

- PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji serii E dla inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Średnia stopa redukcji wyniosła 68,42 proc.

- T-Bull oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 6,2 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. T-Bull zamierza wprowadzić do portfolio 3 nowe tytuły gier mobilnych. Przyjmowanie zapisów inwestorów indywidualnych zaplanowano na 27 czerwca – 11 lipca, a inwestorów instytucjonalnych 13–17 lipca 2018 roku.

- Walne zgromadzenie Comarchu zdecydowało o wypłacie dywidendy na poziomie 1,50 zł na akcję - poinformowała spółka w uchwałach WZ. Łącznie na ten cel trafi 12,2 mln zł.

- Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza sięgać po nowoczesne technologie związane z produktami węglopochodnymi, aby działając prośrodowiskowo, tworzyć bufor dla okresowych wahań cen węgla koksującego – powiedział PAP prezes JSW Daniel Ozon.

- GPW w ramach aktualizacji strategii do 2022 roku przedstawiła 14 inicjatyw strategicznych, które koncentrują się na rozwoju technologicznym oraz wdrażaniu rozwiązań, które zdywersyfikują przychody grupy - poinformowała GPW. Giełda ma być też wsparciem w finansowaniu budowy infrastruktury w Polsce.

- GPW chce uruchomić kontrakty terminowe na indeksy sektorowe, umożliwiające inwestowanie m.in. w banki, paliwa, energię i spółki technologiczne - poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek.

- Excellence, notowany na NewConnect producent wyrobów syropowych, stawia na zwiększenie mocy produkcyjnych, na co chce przeznaczyć w tym roku minimum 1 mln zł - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.

- Michał Sapota zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Murapolu ze skutkiem na 27 czerwca 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Sapota zrezygnował także z funkcji w radzie nadzorczej Abadon Real Estate ze skutkiem na 30 czerwca. W komunikatach nie podano przyczyn rezygnacji.

- Rynek BondSpot chce uruchomić futures na dług i stopę procentową - poinformował wiceprezes BondSpot Piotr Woliński podczas prezentacji aktualizacji strategii GPW do 2022 roku.

- Tauron Wydobycie złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie 100 proc. udziałów w spółce Katowicki Węgiel - wynika ze strony internetowej UOKiK.

- Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o wypłacie 107,4 mln zł dywidendy z zysku za 2017 roku, czyli 0,24 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

- Walne zgromadzenie Mediacap zdecydowało o wypłacie 1,1 mln zł dywidendy za 2017 rok - podała spółka w komunikacie.

- Producent obuwia ochronnego Protektor liczy na wypracowanie 12 mln zł EBITDA w 2018 roku i wzrost zysku do 58,4 mln zł w 2023 roku - podała spółka w strategii na lata 2018-2023. Protektor zakłada wzrost przychodów ze 114 mln zł prognozowanych na 2018 rok, do 251 mln zł w 2023 roku.

- Akcjonariusze Sanok Rubber Company zdecydowali o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================