„Zaproponowany przez Komisję Europejską wstępny budżet na lata 2021-2027 jest nie do przyjęcia zarówno dla Litwy, jak i dla wielu innych krajów Unii Europejskiej” - oświadczyła Grybauskaite.

Zaznaczyła, że „w interesie Litwy jest zapewnienie, by unijne dopłaty finansowe odpowiadały poziomom rozwoju poszczególnych państw i likwidowały istniejące różnice ekonomiczne i społeczne”.

Wilno krytykuje m.in. propozycję zmniejszenia dla Litwy finansowania z Funduszu Spójności i Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Omawiając z ambasadorami kwestie rozstrzygania problemu migracyjnego, Grybauskaite opowiedziała się za wzmocnieniem zewnętrznych granic UE, udzielaniem pomocy migrantom poza granicami Unii i wspomaganiem działań skierowanych na powrót migrantów do ich rodzimych krajów.

Podczas spotkania rozmawiano też o wzmocnieniu współpracy UE i NATO. Grybauskaite przypomniała, że z inicjatywy Litwy sześć państw Unii w tym tygodniu porozumiało się ws. utworzenia europejskich sił cybernetycznych szybkiego reagowania.

Środowe spotkanie prezydent Grybauskaite z ambasadorami odbyło się w przeddzień dwudniowego szczytu Unii Europejskiej.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)