W opinii analityków, poprawa nastrojów rynkowych ma przełożenie na umocnienie złotego.

"Kurs EUR/PLN walczy obecnie o przełamanie bariery 4,3480. Apetyt na ryzyko wzmacnia między innymi wypracowanie porozumienia – po całonocnych rozmowach – przez przywódców Unii Europejskiej w sprawie imigrantów. Kontynuację umocnienia euro mogą zapewnić dzisiejsze dane - przede wszystkim publikacja inflacji HICP w strefie euro (godz. 11.00 - PAP). W przypadku silniejszego od oczekiwań przyspieszenia wskaźnika może wpłynąć na kontynuację umocnieniu wspólnej waluty, choć w niewielkim stopniu. Dla krajowego rynku długu wydarzeniem dnia będzie publikacja planu podaży na trzeci kwartał" - napisali w porannym biuletynie analitycy Banku Millennium.

Nad ranem z czwartku na piątek po prawie 9 godzinach rozmów unijni liderzy porozumieli się w sprawie wniosków ze szczytu dot. migracji. Przywódcy uzgodnili, że w państwach UE powstaną centra kontroli migrantów, a poza "28" - ośrodki do wysadzania uratowanych na morzu ze statków. Uchodźcy z centrów zlokalizowanych w UE w krajach, które dobrowolnie się na to zgodzą, będą podlegali relokacji do innych państw. Nie będzie jednak żadnych kwot, a rozdział będzie się odbywał na zasadzie dobrowolności.

Zdaniem ekspertów Raiffeisen Polbanku, ograniczoną zmienność na złotym mogą wspierać oczekiwanie na przyszłotygodniowe dane z polskiej gospodarki.

"Zakładając ograniczony potencjał do dalszej zwyżki eurodolara na dzisiejszej sesji kurs EUR/PLN powinien utrzymać się w przedziale 4,35-4,3670. Zmienność kursu ograniczać może też oczekiwanie na poniedziałkowe odczyty PMI i inflacji" - napisali.

Ekonomiści mBanku zwracają uwagę, że ewentualne umocnienie złotego rozpatrywać należy w kategoriach korekty spadkowej kursu EUR/PLN.

"Umocnienie euro oznacza koszykowo lekko słabszego dolara, co stanowi krótkoterminowe wsparcie dla PLN. Zmniejszenie awersji do ryzyka również powinno przynajmniej tymczasowo pomóc polskiej walucie. Percepcja niższego ryzyka to jednak również i wyższe stopy wolne od ryzyka, a na tym polu w najbliższym czasie dochodzić będzie do rozszerzenia realnego dysparytetu. Reasumując, ewentualne umocnienie złotego podczas dzisiejszej sesji będzie miało raczej tylko charakter korekcyjny" - napisali.

W piątek Ministerstwo Finansów opublikuje plan podaży obligacji skarbowych na III kwartał.

"Dzisiaj inwestorzy zwrócą uwagę na plan emisji SPW na III kwartale 2018 roku, w tym szczegóły oferty na lipiec. W najbliższym miesiącu będzie miał miejsce transfer środków z wykupu serii PS0718 o wartości nominalnej 11,8 mld PLN oraz płatności odsetkowe (5,3 mld PLN). Sądzimy w związku z tym, iż w lipcu zostaną prawdopodobnie przeprowadzone dwie aukcje – regularna oraz zamiany" - napisali w raporcie analitycy Banku Pekao.

"Szacujemy, iż Ministerstwo Finansów może uplasować w całym kwartale dług o wartości ok. 18 mld PLN. W analogicznym okresie 2017 roku przeprowadzono jedynie dwie aukcje zamiany, a łączna sprzedaż polskich obligacji wyniosła wówczas 12,6 mld PLN" - dodali.

piątek czwartek czwartek
9.40 16.10 10.10
EUR/PLN 4,3593 4,361 4,3513
USD/PLN 3,7482 3,7672 3,7653
CHF/PLN 3,7679 3,7773 3,7746
EUR/USD 1,163 1,1576 1,1556
OK0720 1,61 1,61 1,6
DS1023 2,55 2,55 2,54
WS0428 3,23 3,22 3,2