Zajdel-Kurowska pracowała w resorcie finansów jako wiceminister od stycznia 2007 roku, nadzorując w tym czasie Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Departament Długu Publicznego oraz Departament Rozwoju Rynku Finansowego.

W latach 1996-1998 pracowała w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów, gdzie brała udział w budowaniu modeli ekonometrycznych wykorzystywanych do opracowania założeń do konstrukcji budżetu państwa. W 1998 r. rozpoczęła pracę jako ekonomista w Departamencie Skarbu, Citibank Poland SA. Po fuzji z Bankiem Handlowym objęła stanowisko Dyrektora Zespołu Analiz.

Część jej obowiązków przejął wiceminister finansów Ludwik Kotecki oraz powołany niedawno wiceminister Dominik Radziwiłł.

Zajdel-Kurowska będzie przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.