Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,30 mln zł wobec 0,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 60,80 mln zł wobec 39,41 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 15,11 mln zł zysku wobec 14,32 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 143,83 mln zł wobec 111,57 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 16,13 mln zł zysku netto wobec 14,32 mln zł zysku rok wcześniej. (ISB)