To największy spadek PKB od 22 lat, od I kwartału 1987 r. Rok do roku PKB spadł w IV kwartale o 1,7 proc., po wzroście w III kwartale o 0,8 proc.

Bez uwzględniania czynników sezonowych PKB spadł w IV kwartale ub. roku o 1,6 proc., po wzroście poprzednio o 1,4 proc. - potwierdził wcześniejsze wyliczenia urząd statystyczny.