Raport przygotowany przez ekspercką grupę Larosiere'a, z udziałem m.in. prof. Leszka Balcerowicza, będzie podstawą propozycji Komisji Europejskiej na szczyt przywódców państw członkowskich 19- 20 marca w Brukseli.

Eksperci stwierdzają w raporcie, że dotychczasowe regulacje unijne są zbyt słabe i apelują o pilne zmiany. Proponują dwuetapowy proces reformy nadzoru finansowego w UE: wzmocnienie jeszcze w tym i przyszłym roku istniejących struktur oraz powołanie nowych organów w latach 2011-12.

W raporcie nie ma jednak zalecenia w sprawie powołania jednego, ogólnoeuropejskiego organu ds. regulacji sektora finansowego o dużych kompetencjach - który byłby nie do zaakceptowania dla wielu krajów członkowskich strzegących suwerenności swojego nadzoru finansowego.