RPP na zakończonym w środę posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych; główna stopa NBP wyniesie nie mniej niż 4,00 proc.

"Relatywnie nieduża skala środowej obniżki stóp procentowych wskazuje, że Rada Polityki Pieniężnej koncentruje się w tej chwili na stabilizacji kursu złotego" - powiedział w środę PAP Krześniak.

Podkreślił, że obniżka stóp procentowych jest zgodna z oczekiwaniami rynku. "Nie powinna mieć ona wpływu ani na rynek obligacji, ani na rynek walutowy" - powiedział.

Ocenił, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy można się spodziewać umiarkowanego spadku oprocentowania złotowych kredytów hipotecznych.

Jego zdaniem, możliwe są dalsze obniżki stóp procentowych. Dodał, że "wśród członków Rady Polityki Pieniężnej powinny się pojawić komentarze, ukierunkowane na stabilizacji kursu złotego".