Vienna Insurance Group złożyła do UOKiK wniosek ws. przejęcia Gothaer TUWarszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Vienna Insurance Group (VIG) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Gothaer Towarzystwem Ubezpieczeń, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 4 lipca, sprawa jest w toku.

W czerwcu br. Vienna Insurance Group podpisała umowę nabycia 100% udziałów w Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń, spółce zależnej Gothaer Finanzholding AG.

W 2017 r. Gothaer TU S.A. wypracował składkę przypisaną brutto w wysokości 620 mln zł. Towarzystwo sprzedaje swoje produkty majątkowe głównie za pośrednictwem brokerów i agentów.

Vienna Insurance Group (VIG) jest specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego ok. 50 spółek w 25 krajach. Akcje VIG są notowane na giełdzie w Austrii oraz w Czechach.

(ISBnews)