Za udzieleniem rządowi absolutorium i przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za zeszły rok głosowało 232 posłów, przeciw było 193, a 4 wstrzymało się od głosu.

Sejm odrzucił w głosowaniu wnioski PO m.in. o nieudzielenie rządowi absolutorium.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r." - napisano w przegłosowanej uchwale.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli" - dodano.

Zgodnie ze sprawozdaniem rządu z wykonania budżetu za 2017 r., zeszły rok zamknął się deficytem w wysokości 25,4 mld zł, to o 34 mld zł, czyli o 57,3 proc. mniej niż dopuszczony w zeszłorocznej ustawie budżetowej deficyt 59,3 mld zł. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Dorota Skrobisz