"Dynamika zmian miejsca pracy lub stanowiska w ostatnim okresie wyhamowała. Pracodawcę w ciągu ostatniego półrocza zmieniło 19 proc. respondentów (spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego kwartału), stanowisko - 17 proc. (spadek aż o 5 pkt. proc.). W pierwszym przypadku zmiany są niewielkie, ale w drugim - rotacja wyraźnie maleje kolejne kwartały z rzędu (od końca 2017 r. już o 8 pkt. proc.)" - napisano w komentarzu do badania.

Respondenci byli pytani o zmianę miejsca pracy lub stanowiska w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Jak wynika z danych Randstad, w grupie najmłodszych respondentów (18-29 lat) odsetek osób, które zmieniły miejsce pracy jest prawie czterokrotnie większy niż w grupie 45-64 lata.

Najczęściej pracę zmieniają inżynierowie (46 proc.), pracownicy handlu i obsługi klienta (31 proc.) i robotnicy niewykwalifikowani (30 proc.).

"Dlaczego pracownicy decydują się na zmianę pracodawcy? Połowa tłumaczy to wyższym wynagrodzeniem w nowej firmie, ale do 50 proc. wzrósł także odsetek badanych, którzy dzięki tej zmianie chcą rozwijać się zawodowo (przed kwartałem 44 proc.). Zmalał natomiast udział ankietowanych, którzy wskazują na niezadowolenie z dotychczasowego pracodawcy (z 40 proc. do 36 proc.)" - ocenia Randstad.

Z badania Randstad wynika także, że w II kw. 2018 r. zmalało także poczucie ryzyka utraty pracy (spadek o 4 pkt. proc. w porównaniu z I kw.).

Jednocześnie, Polacy rekordowo wysoko oceniają swoje szanse na znalezienie nowego zatrudnienia.

"Względem poprzedniego kwartału wzrósł optymizm pracowników, jeśli chodzi o szansę znalezienia nowej pracy w przypadku jej utraty. 88 proc. pracowników jest zdania, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy uda im się znaleźć jakąkolwiek pracę, natomiast 68 proc. uważa, że znajdzie nie gorszą niż obecnie" - napisano w komentarzu.

"Optymizm ten spada wraz z wiekiem. Co ciekawe największe szanse na znalezienie pracy (jakiejkolwiek i nie gorszej od obecnej) widzą osoby z wykształceniem wyższym oraz podstawowym lub zawodowym, częściej mężczyźni niż kobiety" - dodano.

Bieżące badanie zostało zrealizowane w dniach 11-20 czerwca 2018 r. na próbie 1000 osób w wieku 18-64 lat. (PAP Biznes)