"Komisja stwierdziła, że planowane nabycie nie budzi obaw o naruszenie zasad konkurencji, biorąc pod uwagę niewielkie nakładanie się i wertykalne relacje między działaniami przedsiębiorstw. Transakcja została zbadana w ramach uproszczonej procedury przeglądu połączeń" - czytamy w komunikacie. 

Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas (BNPP) zawarły 10 kwietnia br. umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Nabywana część działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł.

Podano wówczas, że harmonogram transakcji przewiduje podpisanie planu podziału przez BGŻ BNPP i RBPL do końca kwietnia br., podniesienie funduszy własnych BGŻ BNPP o 800 mln zł - do lipca 2018 r. Przewidywane uzyskanie zgody regulacyjnej i urzędu antymonopolowego to III kw. 2018 r., a przewidywany podział banku i zamknięcie transakcji - IV kw. 2018 r. Na 2019 r. zaplanowano fuzję operacyjną.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.