STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-07-18
IRDN /IRDN Index 225,12
sIRDN /sIRDN Index 243,46
offIRDN / offIRDN Index 193,50
IRDN24 /Base 223,92
IRDN8.22 /Peak 243,16
IRDN23.7 / Offpeak 191,85
TGe24 223,41
TGeBase 224,21
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 71 353,70
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 219 388,70

Źródło: Giełda Energii SA