Szajnar, od czerwca 2017 roku pełnił w CPPC funkcję zastępcy dyrektora. Nową funkcję obejmie 18 lipca br.

Ministerstwo poinformowało, że nowy dyrektor Centrum nadzorował wdrażanie projektów, które poszerzają umiejętności Polaków w zakresie nowych technologii oraz przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu różnych grup społecznych. Nadzorował też projekty wspierające digitalizację polskich dóbr kultury.

Szajnar jest absolwentem Wydziału Prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej. Pracował m.in. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie nadzorował projekty dotyczące zwiększenia adaptacyjności polskich przedsiębiorstw. Zna angielski i francuski.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest jednostką administracji rządowej, która umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów cyfrowych. Centrum finansuje m.in. budowę infrastruktury umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu czy e-administracji. (PAP)

autor: Michał Boroń