Leszek Czarnecki, sprawujący kontrolę nad Getin Noble Bankiem (GNB), rozważa opcje konsolidacyjne obejmujące GNB i Idea Bank, podał GNB.

Bank "powziął informację od pana dr Leszka Czarneckiego, podmiotu sprawującego kontrolę nad bankiem, że postępująca konsolidacja polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne skłoniły głównego akcjonariusza banku do rozważenia opcji konsolidacyjnych obejmujących emitenta oraz Idea Bank S.A. jak i inne podmioty znajdujące się w ich grupach kapitałowych" - czytamy w komunikacie.

W reakcji na tę informację kurs Getin Noble Banku rósł w środę po otwarciu sesji o 5,2 proc. do 1,01 zł, a kurs Idea Bank zwyżkował o 19 proc. do 7,8 zł i utrzymał takie wzrosty do końca sesji. Na solidnym plusie zakończyły notowania także inne spółki z grupy Leszka Czarneckiego - Getin Noble Bank zyskał 4,2 proc., a Getin Holding 7 proc.

Notowania Idea Banku w ciągu trzech sesji w tym tygodniu zyskały 30 proc., po spadku o 74 proc. od początku roku.

Aktualny kurs Getin Noble Bank

Aktualny kurs Idea Bank

Czarnecki oczekuje istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych oraz wzmocnienia potencjału sprzedażowego połączonych instytucji. W związku z tym w najbliższym czasie zamierza doprowadzić do podjęcia przez oba banki działań mających na celu analizę korzyści i kosztów takiego połączenia i ewentualnego uzgodnienia harmonogramu oraz szczegółowej struktury połączenia, podano również.

"Pan dr Leszek Czarnecki deklaruje, że ewentualne połączenie banków nie wpłynie na zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego program ochrony kapitału emitenta, a zaplanowane dokapitalizowania będą się odbywać zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. W ramach dokapitalizowania gwarantowanego przez głównego akcjonariusza banku możliwe jest również wprowadzenie do połączonych banków innych inwestorów zainteresowanych takim połączonym podmiotem" - czytamy dalej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

>>> Czytaj też: Spółka z Luksemburga wspiera Krajową SKOK